Zásady práce s vašimi údaji

Pro poskytování našich služeb a provoz webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

 

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře nebo jiného kontaktování

Pokud nás kontaktujete budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, například prostřednictvím webového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky, případně další údaje, které nám v komunikaci sdělíte nebo nám je v rámci další domluvy předáte. 

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Vaše data budeme zpracovávat po dobu nezbytnou pro vyřízení Vašeho požavku.

 

D. Fotografování na akcích či při soutěžích

Na našich akcích a během soutěží se mohou pořizovat fotografie nebo videozáznamy.

Z jakého důvodu?
Fotografie slouží pro promo na našich webových stránkách a sociálních sítích Facebook, LinkedIn, Instagram. 

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.    

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu 5 let od pořízení fotografií.

Proti takovému zpracování můžete podat tzv. námitku. Pokud si tedy nepřejete být na fotografiích zachyceni, kontaktujte nás nebo organizátora/fotografa.

 

II. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese gdpr@pinecstodulky.cz.

Nemáme jmenovaného pověřence pro oblast zpracování osobních údajů.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.